71 77 11 777
71 77 11 777

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A., zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor@dolmed.pl lub telefonując pod numer: 71 77 11 722.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji REGULAMINU dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dla osiągnięcia zamierzonego celu, w ramach serwisu zbieramy i przechowujemy następujące dane:
  • Numer pesel, nazwisko, imię, adres zamieszkania
  • Adres email, numer telefonu
  • Wszelkie informacje związane z uzyskaniem połączenia z naszym serwerem www, w szczególności adres IP, nazwa przeglądarki, data i godzina nawiązania połączenia, itp.
 7. Twój numer telefonu komórkowego wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych z obsługą zamówionych usług medycznych, w szczególności na podany numer są wysyłane sms’y informujące o stanie rejestracji i przypominające o zbliżających się terminach umówionych wizyt.
 8. Twój adres email wykorzystywany jest jako nazwa użytkownika w procesie logowania do systemu rejestracji internetowej oraz do przesyłania informacji związanych z umówionymi usługami.
 9. Zebrane informacje na temat Twojego połączenia z naszym serwisem rejestracja.dolmed.pl wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi danymi osobowymi z zastrzeżeniem przypadku gdy pobierasz wyniki badań w postaci dokumentu elektronicznego, adres IP wraz z datą i godziną jest przechowany jako potwierdzenie ich wysłania.
 10. Dostęp do przetwarzanych Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 11. Twoje połączenie z serwisem rejestracja.dolmed.pl odbywa się za pośrednictwem protokołu szyfrującego SSL, gwarantując szyfrowanie danych w czasie ich przesyłania siecią publiczną.
 12. Twoje dane, przetwarzane w systemie rejestracji internetowej, będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika, a dane przetwarzane w związku z wykonanymi usługami medycznymi i będące dokumentacją medyczną, przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów
 13. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym odbiorcom.
 14. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 15. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 16. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. W oparciu o Twoje dane osobowe takie jak pesel oraz płeć Administrator automatycznie dostosowuje ofertę usług medycznych dostępną w rejestracji internetowej celem ograniczenia błędnych rejestracji oraz usprawnienia samego procesu dostępu do usług medycznych. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych innych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

of2on1hkn813g5o9ggsaeqptd5